REZERVOARI ZA GORIVO

REZERVOARI ZA GORIVO

Naši rezervoari za gorivo se koriste u širokom spektru industrija, od poljoprivrede do građevinarstva i odbrane.
Direktno sarađujemo sa našim klijentima na projektovanju, razvoju i proizvodnji rezervoara za gorivo koristeći najnoviju opremu u našem pogonu.
Od pojedinačnih rezervoara do velikih proizvodnih serija, pre isporuke, svaki naš rezervoar prolazi kroz ISO sertifikovane procedure kvaliteta i ispitivanja kako bi se osiguralo da svi gotovi proizvodi ispunjavaju ili premašuju utvrđene zahteve konstrukcije i ispitivanja.