TOPLOTNA IZOLACIJA

TOPLOTNA IZOLACIJA

Kao odgovor na aktuelne temperaturne zahteve kod dizel motora, u Exit-u koristimo različite izolaciju različite debljine. Prethodno oblikovani pokrivač od nerđajućeg čelika štiti izolaciju od vode i uticaja čvrstih čestica. Koristi se u različitim debljinama, a prema specifičnim zahtevima. Kombinacija izolacionog materijala i zaštite od nerđajućeg čelika je dizajnirana da održava temperaturu unutar izduvne cevi gde radna temperatura može da dostigne blizu 1000°C, dok istovremeno obezbeđuje otpornost na spoljašnje uslove sa kojima se vozila sreću u svakodnevnoj upotrebi. Uglavnom se koristi kod modernih motora koji ispunjavaju EURO 5 i EURO 6 emisione norme.